Metsämieli-valmennus

Luonto rentouttaa ja virkistää  

Luonto tuottaa monenlaisia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia. Tutkimusten mukaan jo 10 minuutin luonto-oleilu laskee sykettä, hengitystiheyttä, verenpainetta ja vähentää stressihormoneita. Luonto tuottaa rauhoittumisen ja rentoutumisen kokemuksen. Yli kahden tunnin luonnossa oleilun jälkeen elimistön immuunipuolustusjärjestelmä vahvistuu. Yli 5 tuntia kuukaudessa luonnosta nauttivilla on huomattu myös mielialan kohentumista ja positiivisten tunteiden lisääntymistä.  

Metsämieli- menetelmästä mielentaitoja 

Metsämieli- menetelmä kannustaa yhdistämään metsässä oleiluun tai liikkumiseen rentoutus-, virkistys- ja mielentaitoharjoituksia. Metsämieli- askeleet johdattelevat metsään säännöllisinä hyvinvointitapoina ja tavoitteellisina voimavaraharjoituksina eri elämänvaiheissa. Yli 50 erilaisesta harjoituksesta voi valita omiin tarpeisiin sopivimmat pihalla, puistossa, ulkoilureiteillä tai metsäpoluilla tehtäviksi. Metsämielelle voi lähteä yksin, kaksin tai perheen, ystävien ja työporukan kanssa.   

Metsämieli-menetelmän on kehittänyt kokenut hyvinvointivalmentaja Sirpa Arvonen, joka on tehnyt valmennustyötä terveys- ja luontoliikunnan parissa jo 30 vuoden ajan. Sirpa on kirjoittanut aiheesta kaksi kirjaa, ja kouluttaa Metsämieli – ohjaajia.

Metsämieli-menetelmän perusajatukset:

 • Luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutukset tekevät metsästä parhaan paikan mielentaitojen harjoitteluun.
 • Jokainen on oman hyvinvointinsa paras asiantuntija. Omien aistimusten, havaintojen,  reaktioiden, ajatusten ja tunteiden tunnistaminen lisää itsetuntemusta sekä kehittää   hyvinvointitaitoja.
 • Jokaisella on omanlaisensa suhde luontoon ja metsään. Metsämieli-harjoitukset sopivat mihin tahansa luonto-, piha- tai puutarhaympäristöön ja luontokuvista voi ladata hyvinvointia missä tahansa.
 • Luonnon hyvinvointivaikutukset latautuvat sekä tietoisesti että tiedostamattomasti.
 • Metsämieliharjoituksia on hyvä tehdä säännöllisesti, sillä oman minän tuntemus ja  mielentaitojen harjoittelu on koko elämän mittainen prosessi.
 • Tarkoituksena on lisätä itsetuntemusta, vahvistaa hyvinvointia ja auttaa elämään antoisaa  elämää – silloinkin kun siihen kuuluu surua tai vaikeuksia.

Metsämieli palvelut

 • Metsämielelle heräteluento (1,5 h)
  • Hyvinvointitottumuksiin, luontoliikkumiseen ja mielentaitoihin kannustava, energisoiva ja osallistava heräteluento.
 • Metsämieli – tapahtuma (1,5 – 4 h)
  • Rentouttavassa ja virkistävässä hyvinvointitapahtumassa perehdytään luonnon hyvinvointivaikutukseen ja elämäntyytyväisyyden aineksiin, harjoitellaan mielentaitoja ja arkeen sopivia, luonnossa tehtäviä läsnäoloharjoituksia.
  • Työyhteisöjen ja järjestöjen tapahtumiin, vapaaehtoistoimijoiden virkistykseksi, luontomatkailuun ohjelmaksi, työhyvinvointitapahtumien ohjelmaksi
 • Metsämieli – hyvinvointivalmennus  (3 x 1,5 h)
  • Luonnossa ja lähiympäristössä toteutettava hyvinvointivalmennus auttaa vahvistamaan mielentaitoja, selkiyttää elämänarvoja ja vahvistaa omaan elämänvaiheeseen sopivia hyvinvointitottumuksia.

Kysy tarjous ryhmällesi!